Holding'e Genel Bakış

"Esas Hizmet; Önce İnsan İlkesi İle Geleceğe Yatırım Yapmaktır! "

 

Aynus Holding temel olarak topluluk şirketlerinin Finansman, Planlama, İş Geliştirme, Risk Yönetimi ve İnsan Kaynakları işlevlerinin koordinasyonundan sorumludur. Temel faaliyetlerinin yanı sıra Topluluğun vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinden ve holding şirketlerinin değerinin arttırılmasından sorumlu bir yönetim merkezidir.


Aynus Holding’in iştiraki olan şirketler Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Pirnus Yapı İnşaat A.Ş., Apro Teknoloji Danışmanlık A.Ş.’dir. Aynus Holding finans sektöründe Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile hızla büyümeye devam ederken Pirnus Yapı İnşaat A.Ş.’nin alt markası olan Pirnus Diamond ile Türkiye ve Dünya’da kuyum perakende sektörünün en önemli şirketlerinden biri olmayı hedeflemektedir.


Holding, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde çözmeyi hedefler.


Aynus Holding karar süreçlerine katılım ve ortak akıl teşvik eden bir yönetim yaklaşımı ile topluluk şirketlerinin ekonomik dalgalanmalar karşısında sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişimlerini sağlayarak devamlılıklarını teminat altına almayı ve bu amaca uygun ticari sınai ve mali girişimlerde bulunmayı amaçlar.Aynus Holding Kurumsal