Yönetim Yaklaşımı

 

Sorumluluk ve Şeffaflık
Öz değerlerimiz olan; tevazu, insana saygı, halka yakınlık ve sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetimi gerçekleştirmektir. Şirketlerimiz yetkili otoritelerce denetlenmekte ve olası tüm değişiklikler kamuoyuna duyurulmaktadır.

İnovasyon
Marka, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında farklılıklar yaratarak rekabette öne geçmek hedefimizdir. Grup Şirketleri, potansiyel önceliklerini birlikte harekete geçirerek sinerji yaratırlar.


Aktif Katılımcılık
Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak, yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve dinamik ve yenilikçi her türlü öneriye açık olmaktır.


Stratejik Yaklaşım
Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetirken uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak ve Grup Şirketlerini daha iyiye ve mükemmele sevk etmektir.Aynus Holding Kurumsal